2016. január 21., csütörtök

Tipegők Farsangja

Idén újra megrendezzük a már évek óta nagy sikerű Tipegők Farsangja rendezvényünket, ahová szeretettel várjuk a 0-5 év közötti gyermekeket családtagjaikkal, nagyobb testvéreikkel. Az időpont: január 30-án, szombaton 16.00. A helyszín a Balaton Játékpont a PKKK földszintjén. A program fergeteges lesz, többek között: Kacsafarsang - bábos mesejáték, kézműveskedés a Játékpont animátoraival, arcfestés, zene, tánc és móka minden mennyiségben és nem utolsó sorban tombola - elképesztő nyereményekkel!
Belépés: jelmezben egy tálca sütivel.

2016. január 15., péntek

Zenei fejlesztés fontossága várandósságtól kisiskolás korig - beszélgetés Eignerné Pálffy Zsuzsi védőnővel


„A zenei hang, az ének köti a kisgyereket legelőször,
legbiztonságosabban az emberi világhoz."
(Vekerdy)
A mai felgyorsult világban hajlamosak vagyunk elfeledkezni  a zenei fejlesztésről és annak pozitív hatásairól. Némely dolgok természetesnek tűnnek, de mégis úgy gondolom érdemes kicsit belefeledkezni a témába.
Már Kodály is felismerte, hogy a zenei fejlesztés nemcsak a megszületés után fontos, hanem már várandósság alatt is.
Kutatások bizonyították, hogy a zenei érzékenység fejlesztéséhez bizony kevés, ha a babával csak hallgattatjuk a zenét, a mozgás lényeges eleme a fejlesztésnek. A magzat kb. 5-6 hónapos kortól hall az anyaméhben. Amíg a baba a méhben fejlődik, kapcsolatba kerül a zene, és a beszélt nyelv elemeivel, a ritmussal, az ütemmel, a pulzálással és az édesanyja hangjával. A babák születésük után nem csak édesanyjuk hangját, hanem azokat a dallamokat is felismerik, amiket magzatként hallottak. Az anyaméhben a magzat mozgással reagál a zenére.
Megfigyelték, hogy Mozart,Vivaldi zenéjére lassul a babák szívhangja, Beethovenre, Brahmsra, rock zenére heavy metalra élénken rugdalóznak.
Vizsgálták azt, hogy miért is fontos a zene a gyerekek fejlődése szempontjából:
Mi a jobb agyfélteke feladata?
A zene felfogása, megértése.
A zenei képességek pl. hangszín, hangmagasság, abszolút hallás stb. érzékelése.
Az érzelmek nem szavakkal történő kifejezése pl. testbeszéd, intuíció.
A bal kéz mozgatója.
Az absztrakt gondolkodás, és kreativitás, zeneértés helye.
A térbeli tájékozódás területe.
Mestere a térbeli látási feladatok megoldásának pl. labirintusból való kitalálás.
Az agy muzikális része stb.
Mi a bal agyfélteke feladata?
Az agy logikus, elemző része.
A hallási, beszéd, nyelvi adatok dekódolása a feladta.
A zenei képzés eredményeként létrejött hangszeres játékban játszik fontos szerepet.
A bal agyfélteke a zene műveléséhez szükséges technikákban és feladatokban játszik fontos szerepet.
A szavakkal való kommunikáció helye ( beszéd készség, nyelvi központ).
A jobb kéz mozgatója.
A ritmusérzék helye.
A mozgás és a zene hatása a gyermekekre:
A mozgás és a zene hatására a gyermek kiegyensúlyozottá válik.
A dalok, mondókák, játékok, pozitív érzelmi hatásúak, ezért oldják a belső feszültséget.
A különböző hangulatú dalok, különböző érzelmeket keltenek.
Az érzelmek által a gyerekek érzelemvilága színesebbé, elmélyültebbé, változatosabbá válik.
Az ölbeli játékok legfontosabb eleme az érintés, a szoros testi kapcsolat, e segítségével  jön létre az érzelmi kapcsolaton alapuló tanulási folyamat (készségek, képességek, ismeretek elsajátítása).
A mozgások funkcióörömet okoznak a kicsiknek pl. össze tudja ütögetni a kezét.
A játékok sokszor nevettetéssel, csattanóval zárulnak, ezért alkalmasak a félelem és a feszültség oldására.
Az ölbeli játékok során az érzelmi-bizalmi viszony elmélyül, gazdagodik a szülő és gyereke között.
Az öleléssel, testközelséggel kialakított érzelmi töltet, a testkontaktus segítségével, megvalósul az érzelmi kapcsolaton alapuló tanulási folyamat.
A speciális mozgásfejlesztő eszközök élvezetes játéklehetőséget és hasznos tapasztalatokat nyújtanak. Az egyensúlyérzet, a testkép kialakulása, a mozgások indításának és megállításának kontrollja fejleszthető segítségükkel.
Tornagyakorlatok elvégzése a testtartás javításához, a gerincoszlop, az izmok és az ízületek megerősítésével, az egyensúly-érzékelés fejlesztéséhez és stabilizálásához.
Erősítjük az izomzatot, fejlesztjük a térben való tájékozódást, és persze mindezzel levezetjük a kicsik felesleges energiáját. A gyerekek kellemesen elfáradva, új ismeretekkel, ismeretségekkel gyarapodva mehetnek haza szüleikkel.
Miért fontos még óvodás korban is odafigyelni  a zenei fejlesztésre?
A zenei nevelés az óvodai korosztálynál lehetőséget ad az akarati, jellembeli, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztésére is.
A gyenge hallású gyermek tisztán akar énekelni, a gátlásos leküzdi a félelmét, amikor egyedül kell énekelnie.
Egy közös játékban, táncban nem szűnik meg az egyén felelőssége, ellenkezőleg: lendítő erővé, fontos segítséggé válhat.
Az énekben, zenében, táncban rejlő rend áttevődik a nem énekes tevékenységekre is, egy közösség sajátjává érhet.
A zene az esztétikai érzék fejlődésére, az esztétikai érzelmek kialakulására kiemelkedően nagy hatással van, mint művészeti tevékenység.
 Fejleszti a gyermek kreativitását, alkotókészségét azzal, hogy dallamokat, ritmusokat találnak ki az énekes beszélgetéshez, köszönéshez, versekhez, mondókákhoz.
Segíti őket az önkifejezésben, önmegvalósításban, amely elengedhetetlen feltétele az egész személyiség kibontakozásában.
Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon az ismert Ringató, Kerekítő illetve Tücsökzene mellett van-e más olyan foglalkozás helyi szinten (Balatonalmádiban) ami elősegíti a fejlődést.
Meglepődve tapasztaltam, hogy  közel 13 foglalkozást találtam, ami ilyen-olyan módon, de kapcsolódik a témánkhoz.

1.       Vimala Mclure-féle babamasszázs
Korosztály: várandósok, csecsemő 
2. Bábelőadások   
 Mi a bábjáték lényege?
 A bábjáték világa öntörvényű, szimbolikus, harmonizál és igazodik a gyerekek lelkivilágával, alkotóelemei a dráma, a mozgás, a beszéd, a zene a képzőművészet és a tánc.
A báb és a zene:
Az egész életünk ritmuson, szabályosan váltakozó ritmikusságon, dinamikán alapul: szívdobbanás, évszakok, napszakok, lépések koppanása, beszéd, sőt a hangulatváltozások ritmikája.
Amint megmozdul, a báb attól kezdve egy összetett hatással rendelkezik.
A zene és a báb kapcsolata nagyon szoros, mivel a pusztán zenére épülő bábjáték verbalitás nélkül is közérthető lehet, de a szöveges bábjátékot is élénkebbé, változatosabbá teszi egy zenei aláfestés, énekes betét.
Bábjáték 1-3 éves korosztály számára
A zene a nyelv, a kommunikáció eszköze, mert a beszéd még nem mindenkinél indul be 2-3 éves korban
Az élőzene a legjobb, mert:
A hangszerek hangutánzó funkciót is ellátnak pl. hegedű - nyávogás, furulya- madárfütty
Érzelmi, hangulat kifejezés is egyben.
Amire a bábelőadást tartóknak érdemes odafigyelni:
Figyelni kell: - ne legyen hangos
                        - hogyan reagál a zenére, a hangszerekre
                        - mikor ijed meg, mikor mosolyog, (mert nem mindenki reagál úgy, mint az átlag)
  ( Jelezhet akár problémát is - túlhallás, halláskárosodás, de akár kommunikációs zavart is!!!)
Bábjáték az óvodás korosztály számára
Zene inkább érzelmi, hangulati eszköz
Lényeges a szöveg is
Kritikus korosztály, minőségi zene, hangszerek és énekhang kell, itt is jelezhet problémát a zenére adott reakció érdemes, figyelni előadás közben.
 Az óvodás korosztálynak tartott bábelőadáson már nem zavar a színész, de nagyon pontosan tisztázni kell mikor mozgató és mikor élő szereplő, a színész itt már hangszerrel játszhat, nem okoz "zavart" azzal hogy ezzel "hangsúlyozza" a jelenlétét.
3.                  Babajelnyelv
             Mi is a babajelnyelv?
A babajelnyelv a kisbabák és a szüleik életét megkönnyítő módszer, mely az egymás közti kommunikációt teszi hatékonyabbá a preverbális időszakban.
Csökkenti a meg nem értettség és a félreértések miatti hisztik és nyűgös viselkedések számát.
Gyermek és szülő közti kapcsolatot harmonikusabbá teszi.
Módszere:
A módszer során alkalmazott babajelek a siketek és nagyothallók által használt, magyar jelnyelvből átvett, főként ikonikus jelek összessége, melyek egy kisbaba életében fontosak lehetnek.
A babajeleket játékos körülmények között, mindig a baba érdeklődését figyelembe véve, beszélő környezetben mutatják be a szüleik, és a kisbaba a gesztusait felhasználva alkalmazza azt.
Mindig beszélő környezetben a lényegesebb szavak jelei vannak bemutatva számára, ezzel is segítve a beszédértést és a korai hatékony kommunikációt.
A babajelnyelv és a zenei fejlesztés kapcsolata
Az anyuka éneke a babának a legszebb hang a világon:
Nyugtató hatással van rá,
feszültséget old,
örömet ad,
fejleszti és a nehezebb pillanatokban a mama számára is hatásos mentőeszközzé válhat.
A közös éneklés és mondókázás hosszú távú előnyei:
Beszéltünk már a korai zenefejlesztő hatásáról. Nemcsak a zenei hallása és a ritmusérzéke fejlődik.
Egyensúlyérzéke jobban fejlődik.
 Mozgáskoordinációja jobb, rendezettebb és hamarabb kezd el járni.
 Testtudatot fejleszti.
 Szókincsét bővíti.
 A nyelvi készségeit fejleszti, az idegen nyelvtanulásra is fogékonyabb.
 Segíti az anyanyelvének elsajátítását.
 Beszédértést, beszédészlelést fejleszti.
 Azok a babák, akikhez sokat beszélnek, énekelnek és mondókáznak és nem utolsósorban még babajelelnek is a beszédfejlődés intenzívebb, ennek következtében hamarabb kezdenek el beszélni gazdag és választékos szókinccsel.
A dalolással és mondókázással fejlődik a koncentrációkészsége, képzelőereje és az emlékezőképessége.
4.       Kerekítő
A Kerekítő 98 helyszínnel működik Magyarországon és már megnyitotta kapuit Erdélyben is több helyszínen.
 A Kerekítő Mondókás Móka  most indult Vörösberényben november 17-én.
Korosztály: újszülött kortól 3 éves korig
Célja:  a magyar népi hagyomány nyelvén az anya-gyerek kapcsolat erősítése. Az ölbeli játékok, a lovagoltatók, döcögtetők, hőcögtetők mind magyar népi mondókák kíséretében történnek és ezeket a magyar népdalok éneklésével teszi még színesebbé.
A Kerekítő  a Ringató és a Tücsökzene mellett  Magyarországon működő és minőségi időt nyújtó csodálatos foglalkozás.
A foglalkozásvezető feladata az, hogy az édesanyák a játék örömét megéljék gyermekükkel miközben számtalan népdalt és mondókát tanulnak.
Fontosnak találja a módszer a magyar zene átadását már kicsi kortól, hogy az anyatejjel együtt ezzel is táplálkozzanak.
A Kerekítő foglalkozáson elhangzó mondókaanyag megjelent a Kerekítő sorozatban, amit a foglalkozáson az anyukák rendelkezésére bocsátunk.
Nem utolsó sorban lényeges célja a foglalkozásnak a fent említetteken kívül: Vörösberényben  szép közösséggé kovácsolódjon  a Kerekítős anyukákkal és gyerekekkel együtt.
5.       Tücsök zene
Korosztály: 0-3 év, de Kodály szavaival élve, a kisgyermek zenei nevelését 9 hónappal a születése előtt kell elkezdeni.  (Nádasné Varga Katalin)
Cél: A régen elfeledett ölbéli, sétáltató, mozgató, hintáztató stb. játékok megtanítása az anyukáknak. Ezen a foglalkozáson nem a gyermekeket tanítja az oktató, hanem az édesanyákat, nagymamákat, esetleg apukákat (volt már ilyen is).
A foglalkozás menete: Az évszaknak megfelelő beköszöntő dal után végigkísérik a napot; ébresztgető, főzőcskéző, lovagoltató, altató dalokat, játékokat énekelnek, játszanak.
A foglalkozás anyaga; Elsősorban a magyar népi hagyományokból, dalokból, mondókákból, játékokból kapnak válogatást a mamák, de ezen kívül énekelnek  megzenésített verseket, valamint mondanak régi és mai költők verseit is.
Ami létrejöhet: Édesanya és gyermeke közötti intenzív érzelmi kapcsolat a közös játék, éneklés örömszerzés által.
Amit segíthet: mély érzelmi kötődés létrejöttét, verbális és non-verbális kommunikáció fejlődését, a gyermek mozgásának összehangolását, fejlődését. Az érzelmi, értelmi és mozgásfejlődésén túl ezek a játékok segíthetnek konfliktusok megoldásában, vagy akár létrejöttük megelőzésében is.
6.       Balett
Korosztály : 4-7 éves kor
Ebben az életkorban, nem beszélhetünk balett oktatásról, sem fizikailag, sem szellemileg nem érettek még a gyerekek a klasszikus balett befogadására.
Ebben az életkori időintervallumban, balett előkészítő illetve esztétikus testképzés folyik az órán.
Egyszerűbb, játékos mozdulatok, ritmusgyakorlatok, balett előkészítő mozdulatsorok, melyek számukra érdekesek, és bevezeti őket a táncművészet világába.
 A szocializálódás, a társas viselkedés szabályainak elsajátítása, mely az óvodában elkezdődik, ez szükséges ahhoz, hogy a balett órán is figyelni tudjon a gyermek, és a balett tanár hatékonyan tudjon vele dolgozni.
7.       Kid Rock and Roll
Korosztály: 3 év -7 éves kor
A legkisebbeknek ajánlott tartásjavító, ritmusérzék-és mozgáskoordináció fejlesztő, tánc előkészítő játékos formában. Játékos foglalkozások kidolgozott tematika alapján, szakképzett oktatókkal.
A tanfolyam célja az esztétikus testalkat kialakítása, megalapozása, a mozgáskoordináció és ritmusérzék, valamint a koncentráció komplex fejlesztése. Az órák menete: Az órák bemelegítéssel kezdődnek, ezt követi a könnyen elsajátítható koreográfia,végül a nyújtó gyakorlatok. Mindez sok mozgásos gyakorlattal fűszerezve.
8.       Play along (Tipegő angol)
   A foglalkozás célja:
- az anyukák megtanulják a dalokat, játékokat, hogy azokat otthon is rendszeresen énekeljék a gyerekekkel
- a gyerekek ’megtanulják’(valamilyen tevékenység közben hallgassák, megjegyezzék) a dalokat 
- a gyerekek a foglalkozáson is bekapcsolódjanak az éneklésbe, mutogatásba
A foglalkozás menete: (beszélgetés Tardi Hajnalkával)
Körben ülünk és egy dallal közös játékra invitálom a gyerekeket, amit együtt énekelünk a szülőkkel, a dal megfelelő részén tapsolunk is.
Majd köszöntöm a gyerekeket név szerint egy kakas báb segítségével, majd egy olyan dalt hallgatunk meg és énekelünk el, ahol a kakas jó reggelt kíván.
Egy zsákból plüss állatokat húzok elő, először hangoztatom, hogy mit mond ez az állat angolul, ez alapján a gyerekekkel találgatjuk, hogy melyik állat is van a kezemben. Aztán együtt elénekeljük az Old McDonald című dalt.
Számos egyéb mutogatós, mozgásos dalt éneklünk a foglalkozás második részében. Általában valamilyen témához kapcsolódva: pl. testrészek, járművek, állatok stb. Hőcögtető mondókáink is vannak, olyanok, amelyeknek magyar változatát akár ismerhetik is a szülők és a gyerekek.
A foglalkozás harmadik részében színes labdák kerülnek elő, gurítgatjuk őket a földön, a színekkel ezeknek a segítségével ismerkedünk. Előfordul, hogy csörgőket is rázunk, természetesen mindehhez megvannak a megfelelő dalaink.
A foglalkozás végén megkérdezem, hogy van-e olyan dal, amit szeretnének elénekelni. Ilyenkor vagy a gyerekek vagy a szülők a kedvenc dalaikat szokták kérni, vagy olyan dalt, amit szeretnének megtanulni.
Végül egy ’rendrakós’ dal segítségével elpakoljuk a játékokat, kiegészítőket, amiket a foglalkozás folyamán kiosztottam. Egy integetős dal segítségével elköszönünk egymástól.
Összefoglalva: a kizárólagos angol beszélgetés, a kiegészítők(plüssök,labdák,csörgők), sőt a babajelelés is megmutatkozik (amit az oktató a  baba jelnyelv tanfolyamon babájával megtanult)
A mozgásos dalokat mindig lemozogjuk az elhangzottak szerint. A foglalkozások gerince nagyjából ugyanazokból a dalokból áll minden alkalommal, de a foglalkozáshoz közeli ünnepekhez, az adott évszakhoz, időjáráshoz kapcsolódó dalok is rendre felcsendülnek. Egy-egy új dal is bele szokott férni a foglalkozásba. A dalok főleg angol illetve amerikai gyerekdalok, amelyeknek egyszerű a szövegük és a dallamukat is nagyon könnyű megjegyezni. Kb. 3-5 alkalom után gyakorlatilag már tudják a dalokat az anyukák, legtöbb esetben akkor is, ha ők maguk nem vagy csak kicsit beszélnek angolul. A gyerekek a foglalkozásokon általában nem éneklik a dalokat, ezt nem is erőltetjük sosem, de a szülőktől azt a visszajelzést kapom, hogy otthon viszont szívesen eléneklik a dalokat – többször is (nagyjából helyesen). Nem gond, ha a foglalkozáson nem kapcsolódnak bele a játékba, éneklésbe, táncba, mivel azáltal, hogy hallgatják őket és látják, hogy mi a szülőkkel mit csinálunk a dalokat kísérve, értik és meg is jegyzik ezeket a dalokat.
Minél korábban találkozik a gyermek az idegen nyelvvel, annál könnyebben elfogadja. Legtöbben szívesen jönnek a foglalkozásra és otthon is szívesen foglalkoznak az angollal, de az is előfordul, hogy nem érzi jól magát a gyermek a foglalkozáson, zavarja, hogy csak angolul beszélek. Ilyenkor természetesen nem erőltetjük, nem jönnek többet e foglalkozásokra.

9.      Play along ovisoknak
Haladó csoport: egy évvel ezelőtt szeptemberben alakult a csoport, azóta hetente egyszer rendszeresen találkoznak. A csoport összetétele az indulástól kezdve szinte változatlan.
A foglalkozás célja:
- a gyerekek megismerkedjenek az angolszász kultúra gyerekdalaival, mondókáival
- a gyerekek megértsék, majd ’megtanulják’ a dalokat az ismételt meghallgatásuk, eléneklésük, mozgással kísérésük által
- a gyerekek a foglalkozáson általában aktívan bekapcsolódnak az éneklésbe, mutogatásba, előfordul, hogy  a foglalkozásra hozott baba/figura által mutogatják el a dalokat
A foglalkozás menete:
(beszélgetés Tardi Hajnalkával)
Körben ülünk, közös játékra invitálom a gyerekeket, együtt elénekelnek, a dal megfelelő részénél tapsolnak, dobbantanak, pörögnek, nyújtózkodnak, menetelnek. stb.  Látszik, hogy itt is kihasználják a zene- mozgás-nyelvtanulás adta lehetőségeket.
Majd köszöntöm a gyerekeket, megkérdezem, hogy hogy vannak, sőt az utóbbi időben arra is rákérdezek, hogy kit hogy hívnak vagy hogy a kis játékfigurát hogy hívják, amit hoztak a foglalkozásra. (A haladó csoport általában elvicceli ezt a részt, viccesebbnél-viccesebb nevekkel állnak elő.)
Korábbról ismert dalokkal kezdünk, amelyeket már mindenki jól tud, vidám dalolászás szokott kialakulni. Azonban  folyamatosan új dalokat is kell hoznom, hogy fenn tudjam tartani az érdeklődésüket. Általában az új dalok videóit is meg szoktam mutatni a gyerekeknek, ezek nagyban segítik, hogy megértsék, hogy miről szól a dal.
Számos mozgásos dalt éneklünk a foglalkozások második részében is, mivel nem akarom ülve tartani a gyerekeket (nem is bírnák, hiszen óriási a mozgásigényük). A terítékre kerülő témakörök közül a legnépszerűbbek az állatok és az állathangok, a testrészek, a járművek, a számok és néhány betű is.
A foglalkozás harmadik részében valamilyen játékkal játszunk, kirakóval vagy kártyával, esetleg könyvből rövid történetet olvasok. Az adott évszakkal, közelgő ünneppel kapcsolatban választok valamit. Aztán asztalhoz ülnek a gyerekek és szintén valamilyen aktualitáshoz kapcsolódva röviden ’kézműveskedünk’ valamit: színeznek, kiegészítenek, befejeznek félkész rajzokat, valamilyen gondolkodóst feladatot kapnak – csak röviden.
A foglalkozás végén még megkérdezem, hogy van-e olyan dal, amit szeretnének még elénekelni. Majd szintén egy dallal elköszönök tőlük, és ők is tőlem.
A foglalkozásokon kizárólag angolul beszélek. Több kiegészítő van nálam (pl. plüss állatok, könyvek, labdák, csörgők stb.) Igyekszem sok dolgot jelnyelv segítségével is mutatni (amit leginkább a babajelnyelvből tanultam). A mozgásos dalokat mindig lemozogjuk az elhangzottak szerint. A foglalkozások gerince nagyjából ugyanazokból a dalokból áll minden alkalommal, de a foglalkozáshoz közeli ünnepekhez, az adott évszakhoz, időjáráshoz kapcsolódó dalok is rendre felcsendülnek. A dalok főleg angol illetve amerikai gyerekdalok, amelyeknek egyszerű a szövegük és a dallamukat is nagyon könnyű megjegyezni. Kb. 3-5 alkalom után gyakorlatilag már tudják a dalokat a gyerekek, bár előfordul, hogy nem pontosan ejtik az egyes szavakat.  A gyerekek a foglalkozásokon általában éneklik a dalokat, habár sosem erőltettem ezt.
Minél korábban találkozik a gyermek az idegen nyelvvel, annál könnyebben elfogadja. Legtöbben szívesen jönnek a foglalkozásra és otthon is szívesen foglalkoznak az angollal, de az is előfordul, hogy nem érzi jól magát a gyermek a foglalkozáson, zavarja, hogy csak angolul beszélek. Ilyenkor természetesen nem erőltetjük, nem jönnek többet e foglalkozásokra.
A zene szerepe az angol nyelvoktatásban
A zene nagyszerű eszköz a nyelvoktatáshoz. Akik rendszeresen járnak a foglalkozásokra, azok tudják, hogy milyen változatos témákban fejlődhet a gyermek szókincse mindenféle megerőltetés nélkül az angol gyerekdaloknak köszönhetően.
 A zene oldja a feszültséget, és jó hangulatot teremt.
 A zene kiegyensúlyozza az energiaszinteket.
 A dalokkal nagyszerűen lehet érzékeltetni, hogy most valami másfajta feladat következik.
A dalok segítségével mindenki aktívan vehet részt az angolórán.
 A dalok segítségével pillanatok alatt átismételhetők olyan témák, amik már régen voltak a palettán.
 A dalok örökre ott maradnak a fejünkben.
10.   Tipegő torna
A tipegő torna célja, hogy a szülők kedvet kapjanak szabad és „irányított” mozgáshoz esős napokon is, amikor nem lehet játszóterezni és az otthoni mondókázáshoz, énekléshez, és teret biztosítson.
A közösségi élethez való szoktatás első lépéseként, a gyerekek kapcsolatteremtő készségét, empátiáját, önkifejező képességét segítheti a csoport, melyhez rendszeresen vagy alkalmanként is lehet csatlakozni.
Ebben a korban a legfontosabb, hogy harmonikus anya-gyermek kapcsolat alakulhasson ki, hiszen a családon belüli érzelmi biztonság hátterével képes a gyermek nyitni a külvilág felé. A korai anya-gyermek kapcsolat az alapja és meghatározója a későbbi társas kapcsolatoknak. A foglalkozáson ezért fontos szempont, hogy az anyuka gyermekével együtt örülhessen egy-egy megszülető örömteli, meghitt pillanatnak.
A tipegő torna jó alkalom arra, hogy gyermeküket új környezetben, új oldalukról ismerhessék meg az édesanyák és édesapák. Jó, ha olyannak fogadják el őket, amilyenek (a zárkózottabbakat hagyjuk szemlélődni, a tevékenyebbeket pedig hagyjuk tenni-venni). Ebben az életkorban fontosnak tartja az oktató, hogy a gyerekek önmaguk lehessenek.
Fontos a játékosság, mely nemcsak a szülő-gyermek kapcsolatot mélyíti, hanem a gyermekeinkkel együtt töltött mindennapok nehezebb helyzeteiben is segítségünkre lehet a későbbiek során is.
Ezek az alkalmak lehetőséget nyújtanak ahhoz is, hogy azonos élethelyzetben lévő anyukák (apukákat, nagyszülőket is szívesen látunk) és hasonló korú, közösségbe még nem járó gyerekek találkozhassanak.
A szökdécselés, ugrálás, egyensúlyozás,része annak a folyamatnak, melynek során a gyermek
megtanulja uralni a test és és az egyensúlyát, fejlődik testtudata.
Az ismétlődő mozgások erősítik az agy és a test között futó idegpályákat.
A mozgás „táplálja” az agyat.
A mozgásfejlődés helyes irányba terelgetésével az érzékszervek és az idegrendszer működése is jól szervezetté válik. Mindez a sikeres társas alkalmazkodáshoz, a jó tanulási képességekhez és a helyes önértékeléshez szükséges, megakadályozhatók a fejlődési lemaradások, kialakítható az életkornak megfelelő mozgáskoordináció és a biztos egyensúly, elősegíthető az izomrendszer növekedése.
Mozgásfejlesztés
Testséma fejlesztés
Percepció fejlesztés (észlelés, érzékelés)
Verbális (anyanyelvi) fejlesztés
Szociális fejlesztés
Értelmi képességek fejlesztése
11.   Ugri bugri torna
Az óvodás kor a tanulási képességeket meghatározó funkciók kialakulásának az ideje. Az ekkor bejáratott idegi kapcsolatrendszerek a gondolkodás fejlődésének alapfeltételei.
A tudatos mozgásfejlesztés elősegíti a gyerekek természetes mozgását: a járást, a futást, támaszt, függést, egyensúlyozást, ugrást, dobást, sokszínű változatos játékokat.
Lehetőséget biztosít a gyerekek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítésére, fejleszti cselekvő- és feladatmegoldó képességüket, erősíti a szép mozgás iránti vonzalmukat. Fejleszti testi képességeiket, az ügyesség sokféle formáját, a testi erőt, gyorsaságot és állóképességet. Az örömmel végzett gyakorlatok és játékok elősegítik a gyerekek helyes testtartásának, szép mozgásának kialakulását, s megkedvelik a szabad levegőn történő testmozgást.
A rendszeres mozgás kedvezően befolyásolja az egész szervezet növekedését, hozzájárul a légző- és keringési rendszer teljesítőképességének, a csont- és izomrendszer teherbíró képességének növeléséhez.
Az óvodáskorban a rendszeres testmozgás fontos szerepet játszik az egészség megóvásában, a szervezet biológiai egyensúlyának fenntartásában. A gondozás, egészséges életmódra nevelés hatását felerősíti, kiegészíti.
A mozgáskultúra fejlesztése mellett segíti a térben és időben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést, fejleszti az alkalmazkodás képességét is, így támaszkodik, illetve előkészíti a vizuális-, a matematikai-, a zenei- és a környezet megismerésére nevelés fontos, kapcsolódó feladatait, ezzel is fejleszti a gyerek személyiségét.
A tudatos mozgásfejlesztés hatására a gyerekekben fontos személyiségtulajdonságok alakulnak és erősödnek meg: mint a bátorság, a fegyelmezettség, a kitartás. A közösségi élet alakulásához is fontos tulajdonságokat fejleszt: pl. az egymás segítése, együttműködés stb.
A mozgás és a zene összekapcsolásával az idegpályák kapcsolatai sűrűsödnek, gyermek figyelme, koordinációja, ritmus érzéke jobban fejlődik.
12.   Baba mama pilates
A három hónaposnál idősebb gyermekek szülővel közös tornája, családias, nyugodt hangulatú, szeretetteljes környezetben.
Ez a zenés mozgásanyag, olyan szülővel közösen végzett, tervezett, aktív torna, amely egyszerre mozgatja meg a babát és a mamát is.
Szem előtt tartva a babák életkori sajátosságait, testi adottságait, komfortérzetét, miközben segíti az anya testi-lelki regenerációs folyamatait is.
 A torna célja:
 A babák megfelelő fejlődéséhez szükséges jó ingerek biztosítása, játékos szeretetteljes közegben.
Támogatni a babák testi (csontrendszer, izomrendszer), szellemi (központi- és környéki idegrendszer, érzékszervek) és érzelmi (kötődések kialakulása) fejlődésének megfelelő ütemét.
Segíteni az anyukák testi-lelki felépülési folyamatait a szülés után.

13.   Zeneovi
Cél: a zenei készségek fejlesztése, zenei élményanyag gyűjtése;
- énekelnek gyerekdalokat;
- énekelnek és játszanak népi gyermekjátékokat;
- mondókáznak;
- mindezekhez sok ritmikus mozgás;
- zenehallgatás - népdalok, Gryllus dalok, népi hangszerek; gyerekdalok, stb.;
- ismerkedés a hangszerekkel;
A korosztály vegyes:  2,5 évestől nagycsoportos gyerekekig járnak.
Azt hiszem,hogy láthattuk milyen sokszínű lehetőség van a zenei fejlesztés használatára. Fantasztikus volt így egyben látnom védőnőként és anyukaként ezt a gyönyörű sokszínűséget. Minden leendő és már babázó anyukát bátorítok, ha nem is tudja elvinni foglalkozásra a babáját, de ha otthon időt szán a közös éneklésre, tornáztatásra már rengeteget segített a babájának.
Köszönetemet fejezem ki:
Czoma Nórinak- báb előadás témában
Fizl Katának- babajelelés témában
Tardi Hajninak-Play along  foglalkozások témájában( és azért mert rávett, lessem meg milyen „élőben” a foglalkozás)
Tamás Orsinak- a Kerekítő foglalkozás témában
Nádasné Varga Katalinnak- a Tücsök zene témában
Putics Bondor Virágnak- a Kid Rock and roll zenei fejlesztő témájában
Beckerné Ottinak- a tipegő-ugri bugri tona és Pilátes baba-mama torna témában
Hujber Gabinak- a zeneovi témában nyújtott segítségéért.
A foglalkozások időpontjaitaz alábbi linken megtalálhatjátok:  Szeptemberben induló babás-mamás foglalkozások, szakkörök balatonalmádiban
Nélkülük nem lehetett volna így szívet-lelket beleadni, mert az ő lelkesedésük és segítőkészségük fantasztikus volt. Köszönet érte.

2015. október 16., péntek

Magyarósiné Kaposvári Zsuzsanna: Komfort zónán innen és túl – avagy hogyan kezeljük jól életünk változásait?

Zsuzsa többféle módszerrel dolgozik, amelyek a különböző lelki problémákat hivatottak feloldani, így pl. lélekhangolással, Avatar-módszerrel, Bach-virágterápiával, gyászfeldolgozó csoport vezetésével. Beszélgetésünk során hasznos tanácsokat osztott meg velünk e témában: A bizonytalanságainkat, a félelmeinket az ego generálja, mert szeretne megvédeni minket, pedig sokszor nincs is valós veszély. Pl. bizonytalannak érezzük magunkat, mert nem tudjuk, mi fog velünk történni, azonban valójában nem vagyunk veszélyben. Ilyen esetekben többféle módszerrel vizsgálhatjuk meg az adott helyzetet:
1. Tárgyilagos helyzetfelmérés:
– Mit tudunk róla?
– Mit nem tudunk róla?
Érdemes összeírni az ezzel kapcsolatos gondolatainkat.
2. Érzelmeken alapuló helyzetfelmérés: az érzelmeinket kell megvizsgálni, vagyis azt, hogy egy döntési helyzetben hogy érezzük magunkat, és vajon honnan fakadnak ezek az érzések. Szintén jó módszer ilyenkor, ha az egyes szituációkhoz összeírjuk azok előnyeit és hátrányait.Ha az életünk egy bizonyos részén van egy korlátunk, ami gátol, az valószínű, más területeken is ott van, csak kevésbé feltűnő, esetleg nem is tudatosult bennünk. Egy-egy ilyen korlát feloldása ezért az egész életünkre kihat, nemcsak az adott területre. Ha valaki mást hibáztatunk, érdemes azt is megvizsgálni, hogy abban hol van a mi felelősségünk, min tudnánk mi változtatni, mit tettünk mi hozzá az adott helyzethez vagy éppen mit nem. Ha valaki bajban van, ne jó tanácsokat osztogassunk neki, hanem pusztán annyit kérdezzünk tőle: Tudok-e valamit segíteni neked?
Dalai Láma – A Tükör Törvényei
1. Minden, ami másokban dühössé tesz, zavar, "én jobban csinálnám", mindent, amit a másikban megváltoztatnék, bírálok, minden, amit véleményezek, az bennem van, önmagamban. Minden, amit én kritizálok a másikban, minden, ami ellen harcolok, az bennem van.
2. Mindaz, amit a másik személy rajtam kritizál, harcol ellene, meg akar változtatni bennem, rajtam, és ez engem sért, bánt, az nincs feldolgozva, nincs megoldva bennem.
3. Minden, amit mások kritizálnak bennem, harcolnak ellene, meg akarják változtatni, de mindez engem nem bánt, nem érint, akkor ez az ő problémájuk, melyet kivetítenek rám, mert önmaguk nem tudnak, nem mernek szembenézni vele.
4. Mindent, amit én a másikban szeretek, magamban szeretem, mindez magamban van meg, mert felismerem magam a másik személyében, és ebben egylényegűségünk mutatkozik meg.

2015. szeptember 18., péntek

Magocskák családi piknik a Malomvölgyben

Ismét sikeres családi pikniket élhettünk meg a Malomvölgyben szeptember 18-án a Magocskák Alapítvány és a Baba-mama klub szervezésében.
 
Kb. 100 résztvevővel zajlott az idei őszi családi kirándulásunk, ahová sok új kis ovis, leendő ovis és "öreg" ovis, de még iskolás gyermek is kilátogatott a családjával. Boros Hanga és Czuczor Rita óvónénik tüzet okádó papírsárkányt készíttek a kicsikkel,

Sziráczki Vali pedig gyapjúból kisbárányt segített alkotni a gyermekeknek.

Beckerné Sabján Otti óvónéni egy csodálatos mese-kaland játékra hívta a kicsiket, ahol sok mozgással, mókával tehették próbára bátorságukat a "kis sárkányok".


A szülők számos finomsággal gazdagították a pikniket, de volt önfeledt szaladgálás, labdázás, hegymászás, szappanbuborék fújás.

Köszönjük a szervezést és a részvételt

:)

A mesék szerepe, lélektani funkciója - beszélgetés Tölgyes Beáta védőnővelMi a mese?
Boldizsár Ildikó:
 „ A mese egységes és egylényegű világkép. Lélekkísérő szakrális szöveg. Az egyetemes szellemi tanítások áthagyományozásának egyik eszköze. Szent szellemi kincstár.”
A mese:
 •  a tudás áthagyományozásának egyik eszköze.
 • gyógyító erő, mert utat mutat a népmesék tiszta rendjével.
 •  kapocs a mesélő és a mese hallgatója között.
Mondjunk mesét!
 • Mesét mondani jó. Csodálatos látni a gyerekek arcán azt a figyelmet, ami a mese hallgatását kíséri. A legtöbb szülő felolvassa a mesét, de vannak, akik kísérleteznek saját mesékkel is.
 • Az legkisebbek azt a fajta mesét szeretik a legjobban, ami róluk szól. Szívesen hallgatják a nap végén, a velük történ események összefoglalóját is. Ilyenkor újraélhetik, feldolgozhatják azokat a dolgokat, amik foglalkoztatják őket.
 • Feszültségcsökkentésre, szorongásoldásra is tökéletes ez a módszer. Ha például orvosi vizsgálat után vagyunk (de akár előtte is), akkor érdemes mesét fabrikálni Petiről (Annáról, Pistiről, stb.), aki elment anyukájával a doktor bácsihoz. Ha óvodába, bölcsődébe készülünk, akkor is szőjük bele ezt a szálat az esti mesénkbe, és hagyjuk, hogy gyermekünk kérdezzen, alakítsa a történetet velünk együtt.
 • A mesemondás nem statikus, hanem dinamikus folyamat. Akkor tud jól működni, ha hagyjuk, hogy gyermekünk is bele tegye a saját részét.
 • Engedjük, hogy kérdezzen, közbe szóljon, reagáljon.
 • A mese remek eszköz arra is, hogy a kicsik képzelőereje fejlődjön, alakuljon.
 • Mesemondás közben egy sajátságos koncentrált figyelem alakul ki, és ez a légkör nagyon kedvez annak, hogy a gyerekek hangot adjanak félelmeiknek, kérdéseiknek, aggodalmaiknak.
A mese prevenciós szerepe
 • Megelőzi az önértékelési, a kapcsolódási és énkép-zavarokat, a tanulási rendellenességeket, figyelemzavarokat.
 • Megtanít az önmagunkon való uralkodásra.
 • Türelemre tanít.
 • Fejleszti a koncentrációt, gondolkodásra késztet, növeli az érzelmi intelligenciát.
 • Képessé tesz arra, hogy a mese hallgatói nevén nevezzék félelmeiket, örömeiket.
 • Minden mese egy csepp az élet vizéből.
 • Lélekfrissítő hatású, reményt nyit, szorongást old.
 • Bátorságot lehet belőle meríteni.
 • Megmutatja, hogy másképp is lehet élni, magunk is képesekké válhatunk, hogy tegyünk a változás érdekében.
 • Titkosabb tudást ad önmagunkról és a lehetőségeinkről.
 • A mese megismertet a világgal, tükröt tart: kik vagyunk, hol tartunk a mese   szereplőihez képest. 
 •  A viselkedés kódjait elő tudjuk csalogatni a meséléssel, a boldogan élésre tanít.
 • Dönthetünk, akarunk-e kapcsolódni ehhez a világhoz.
 • Segít a fejlődésben, a szintek átlépésében, a felnőtté válásban.
 • Megtanít arra, hogy vannak nehézségek, de az akadályokat le lehet küzdeni, nem szabad feladni, mint ahogy a mese főhőseinek is sikerül győzni.
 • Megtanít mások életének figyelembevételére, a felelősségtudatra, az együttérzésre, kialakul az érzelmi intelligencia, kreativitás.
 • A gyermeknek kialakul a képekben való látása, szimbólumokban lévő tudása, amely élettanilag jó hatással van a testre és a későbbiekben segíti a tanulási folyamatokat,
 • Ezzel szemben a készen kapott vizualitás (TV, film, internet) által elveszik ez a képesség, türelmetlenebbé, agresszivitásra hajlamosabbakká válhatnak.
Hogyan meséljünk?
 • Teremtsünk intim kapcsolatot, éreztessük, hogy ez egy más világ. Akár kialakíthatunk egy külön mese sarkot is a szobában, puha párnákból, pokrócokból, vagy babzsák fotelből.
 • A mesét mindig meséljük, nem felolvassuk.
 • Nem mindegy, hogy valaki:
 •                      - mesét néz,
 •                      - mesét hallgat valakitől vagy
 •                      - olvasott mesét hall.
 • Mesehallgatás során történethallgatási transz van – a 2 agyfélteke egyensúlyba kerül, más tudatállapot (alig lélegzik, tágra nyílt, ragyogó tekintet, tátott száj). Ez intenzív fókuszált figyelem, ilyenkor legéberebb az agy.
Mikor, mit meséljünk?
Mesét már a magzati kortól kell/kellene mesélni.
 • Újszülött meséi: Magzat: jó a helye, az anya szíve ver, a szülés trauma számára, mivel ezt elveszíti. A mese segíti megérkeztetni a csecsemőt, gyengéden átvezeti a való életbe: simogatás mellett test tudatosító mondókák (mutatjuk is), ölbéli játékok, mondókák.
 • 1,5 éves korig: ébresztő, altató, etető, fürdető mondókák (pl. ezzel látok ezzel is…). Amit a gyermeknek mondok és csinálják is, biztonságot ad. Mozgásra, érintésre, a világ birtokba vételére is szükség van.
 • 1,5-2 éveseknek: én-mesék. Ami a gyerekkel történik, azt meséljük (tudd elmondani, ki vagy TE)
 •  3-4 éveseknek: a gyermek személyes tapasztalataihoz kötődő, rövid, memorizálható mesék a célszerűek
 • 4-5 évesnek: már mesélhetünk népmeséket, először állatokról szólót
 • 5-6 évesnek: varázsmeséket mondjunk , már hosszú mese is lehet
 • Kiskamasznak: sárkányölő, kiszabadítós mese javasolt
 • Ifjúkor meséi: saját útját kell járnia. Le kell válni a szülőről, életcélt és igazi szerelmet találni. Ehhez tartozó meséket kell megtalálni
 • Felnőttkor meséi: önirányított élet szükségessége a legfontosabb.

„… A mese megkönnyebbíti a szívet, s olyan porhanyóssá teszi az ember lelkét, hogy az álom magvai könnyen kicsíráznak benne” Ajánlott mesék, web oldalak:

Tesvérféltékenység, testvér érkezik, barátság:
Finy Petra: A tesó-ügy (2-5 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Alona Frankel: Elefántkönyv - Kiselefánt születik (2-5 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Csapody Kinga: Tesó lettem! (4-8 éveseknek) Manó Könyvek
Sven Nordqvist: Pettson és Findusz sorozat (3-7 éveseknek) General Press Kiadó
Liane Schneider-Eva Wenzel- Bürger: Bori és a kistestvér (3-6 éveseknek) Manó Könyvek
Agócs Írisz: Kicsi, nagy (2-5 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Berg Judit-Agócs Írisz: Maszat épít (2-5 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Kőszeghy Csilla: Hanna és Gubanc (2-5 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Daniela Kulot: A három jó barát (4-8 éveseknek) Deák és Társa Kiadó
Turbuly Lilla: Talált szív (3-8 éveseknek) Manó Könyvek
Brigitte Weninger-Eve Tharlet: Pauli-sorozat (Rosszcsont Pauli, Pauli, gyere haza) (3-6 éveseknek) Naphegy Kiadó
Henrike Wilson: Egyik este otthon… (3-6 éveseknek) Naphegy Kiadó
Jonathan Emmett-Vanessa Cabban: A legszebb ajándék (3-5 éveseknek) Naphegy Kiadó
Bonny Becker: Medve látogatója (3-6 éveseknek) Pongrác Kiadó
Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé (3-7 éveseknek) Holnap Kiadó
Milena Baisch: A legjobb barátok (3-6 éveseknek) General Press Kiadó
Nicholas Oldland: A jámbor jávorszarvas (3-6 éveseknek) Tessloff és Babilon Kiadó
Julia Donaldson és Axel Schaffler összes műve (A Graffaló, A Graffaló-kölykök. A legcsinosabb óriás, Boszi seprűnyélen, A róka zoknia, Nyuszi álmos, Mackó levelei, Zog, a sárkány, A majom mamája) (3-7 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Csepregi Zoltán: Helló, Brub vagyok! (4-8 éveseknek) Manó könyvek
Szegedi Katalin: Lenka (5-10 éveseknek) Csimota Kiadó
Szegedi Katalin: Palkó (5-10 éveseknek)) Csimota Kiadó
Timo Parvela: Miú és Vau, Miú és Vau és a hatalmas hógolyó (5-8 éveseknek) Kolibri Kiadó
Szergej Szedov: Anyuka-mesék (4-8 éveseknek) Vivandra Könyvek
Timo Parvela: Ella és barátai, Ella Lappföldön (7-12 éveseknek) Pongrác Kiadó
Szabó Borbála: Átváltozott gyerekek (6-12 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Erich Kastner: Emberke meg a kislány (7-10 éveseknek) Móra Kiadó
Marék Veronika: A kékpöttyös elefánt (3-6 éveseknek) Vivandra könyvek
Sinikka Nopola-Tiina Nopola: Risto Rapper és Spagettifej (7-15 éveseknek) Cerkabella Könyvkiadó
Jean-Philippe Arrou-Vignod: Liza és Micsoda sorozat (5-9 éveseknek) Vivandra könyvek
Máté Ángi: Kapitány és Narancshal (4-8 éveseknek) Magvető Kiadó
Bálint Ágnes: Frakk és a foci (5-8 éveseknek) Móra Kiadó
Tiina Nopola-Mervi Lindman: Sári és a három Ottó (3-6 éveseknek) Kolibri Kiadó
Czigány Zoltán: Csoda és Kósza sorozat (6-12 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Luzsi Margó: Mesélj nekem testvérekről és barátokról (4-8 éveseknek) Manó könyvek
Timo Parvela: Mérleghinta (8-14 éveseknek) Körhinta (5-9 éveseknek) Szerencsekerék (8-12 éveseknek) Cerkabella Kiadó
Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő (4-10 éveseknek) Móra Kiadó
Berg Judit: Tündérnaptár (4-8 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Marék Veronika: Amikor te kicsi voltál – Félig kész mesekönyv (0-3 éveseknek) Móra Kiadó
Gurmai Beáta: Világszám (4-8 éveseknek) Naphegy Kiadó
Finy Petra: Szárnyak és paták (4-8 éveseknek) Kolibri Kiadó
Csukás István: Civakodó Cipőikrek (4-8 éveseknek) Könyvmolyképző Kiadó
Vladimír Jiránek-Pavel Srut: Bob és Bobek a repülő cilinderben (4-8 éveseknek) Könyvmolyképző Kiadó
Martina Skala: Strado és Varius (4-8 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Finy Petra: Maja tizenkét babája (5-10 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Gunilla Hansson: Peti, Ida és Picuri (3-6 éveseknek) Móra Kiadó
Phillipe Lechermeier: Nevenincs és sosemvolt hercegnő (7-12 éveseknek) Scolar Kiadó
Harry  Horse: Kisnyuszi tesvérkéje (3-6 éveseknek) Generál Press
Paulette Bourgeois, Brenda Clark: Franklin és a kistesó Lilliput Könyvkiadó
Szabó Attila: Pocakmese (3-6 éveseknek) Kolibri Kiadó
Tasnádi István: Rozi és a Második (A kalóz nagypapa) (7-99 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Pacskovszky Zsolt: Hogyan élheted túl, ha minden a testvéred körül forog?  (9-99 éveseknek) Móra Könyvkiadó
Hodos Enikő: Kistesók meséje – Avagy én is érek annyit, mint a nagyok!
Hodos Enikő: Nagytesók meséje – Avagy utálom a kistesót!
Hodos Enikő: Zűrutazások II. Család – Zelemér, a zűrutazó vakondoki kalandjai (Boldogságban felcseperedni Alapítvány 2014)
Betegség, félelem, szorongás:
Mercedes Sloan: Anya mesélj, én meg gyógyulok (Magánkiadó, 2014)
Lorenz Pauli: Hű, de bátor! (3-7 éveseknek) Scolar Kiadó
Mihail Pljackovszkij, Vlagyimir Szutyejev: A nyúl, aki senkitől se félt (4-8 éveseknek) Móra Könyvkiadó
Liane Schneider, Eva Wenczel, Burger: Bori óvodába megy Manó könyvek
Bakos Piroska és mtsai: Bátorkönyv (4-9 éveseknek) Bátor Tábor Alapítvány (https://www.youtube.com/watch?v=2L9HEviHrpg
Békés Pál: Félőlény (5-10 éveseknek) Móra Könyvkiadó
Jutta  Bauer: Emma sír (2-4 éveseknek) General Press Kiadó
Julia Donaldson: Graffaló (3-7 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Marék Veronika: A csúnya kislány (2-6 éveseknek) Móra Könyvkiadó
Marék Veronika: Laci és az oroszlán (2-6 éveseknek) Móra Könyvkiadó
Steve Smallmann-Caroline Pedler: Ugye nincsenek szörnyek? (3-6 éveseknek) Pongrác Kiadó
Nele Moost: Bátrak vagyunk! (4-8 éveseknek) Manó könyvek
Jill Tomlinson: A bagoly, aki félt a sötétben (5-10 éveseknek) pozsonyi Pagony
Jill Tomlinson: A gorilla, aki olyan akart lenni, mint az apukája (5-8 éveseknek) pozsonyi Pagony
A. A Milne: Micimackó (5-10 éveseknek) Móra Könyvkiadó
Finy Petra: Lámpalány meséi (4-7 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Christine Nöstlinger minden műve (6-11 éveseknek)
Gyimesi Dóra: Csomótündér (7-12 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Majoros Nóra: 3x1 család (6-8 éveseknek) Móra Könyvkiadó (Már tudok olvasni sorozat)
Csukás István-Sajdik Ferenc: A bátor tintanyúl (3-6 éveseknek) Könyvmolyképző Kiadó
Bartos Erika: A bátorságpróba – Könyv a daganatos és leukémiás gyermekek számára Őrzők Közhasznú Alapítvány
Jill Tomlinson: A pingvin, aki mindenre kíváncsi volt (5-10 éveseknek) Pozsonyi Pagony
Eef Rombaut-Emma Thyssen: Szívszerelem-Kereső-Vesztő-Nyerő (5-8 éveseknek) Csimota Kiadó
Hiszti, dackorszak:
Berg Judit: Hisztimesék Ecovit Kiadó Kft.
L. Molnár Edit: Mese a kislányról, aki nem akart felnőni – és más történetek (2-4 éveseknek) Ciceró Könyvstúdió
L. Molnár Edit: Mese a kisfiúról, aki mindig mindent félbehagyott – és más történetek (3-6 éveseknek) Ciceró Könyvstúdió
Silvia Roncaglia: Egyszervolt hiszti (5-8 éveseknek) Móra Könyvkiadó
Harry Horse: Kisnyuszi világgá megy (3-6 éveseknek) General Press Kiadó
Annet Rodolph-Nele Moost: Ide vele! (5-8 éveseknek) Manó könyvek
Scheer Ketalin: Nefelé – Kalandos történet kedves és kedvetlen gyerekeknek (8-12 éveseknek) Noran Kiadó
Jonathan Emmett-Vanessa Cabban: Ide nekem a Holdat! (3-6 éveseknek) Naphegy Kiadó
Lauren Child: Nem vagyok álmos, és nem akarok lefeküdni!(4-8 éveseknek) Csimota Kiadó
Lauren Child: Soha de soha nem eszem paradicsomot (4-8 éveseknek) Csimota Kiadó
Bálint Ágnes: A Szitakötők Szigetén (3-8 éveseknek) Holnap Kiadó
Finy Petra: Bögreúr meséi (4-8 éveseknek) Pozsony Pagony
Marék Veronika: A csúnya kislány     https://www.youtube.com/watch?v=r5wiKQdXMS0 lapozható formában
Marék Veronika, Richly Zsolt: A kék pöttyös Elefánt
Boldizsár Ildikó: Boszorkányos mesék (Móra F. Ifjúsági Könyvkiadó)
Születés, halál, gyász, elengedés:
Monika Weitze-Eric Battut: Mese a rózsaszín elefántról, aki nagyon szomorú volt, aztán újra jobban érezte magát (3-5 éveseknek) Naphegy Kiadó
Arcadio Lobato: Csillagmese (3-6 éveseknek) Naphegy Kiadó
Uli Brée: Barátom, Gombocska és a mágikus levelek története (2-5 éveseknek) Naphegy Kiadó
Nádori Lídia: Sárkány a lépcsőházban (5-8 éveseknek) Naphegy Kiadó
Szulyovszky Sarolta: A hálás virág (4-8 éveseknek) Csimota Kiadó
Kiss Ottó: Ati és a holdvilág, Ati repülni tanul (4-7 éveseknek)  Cerkabella Kiadó
Bátky András: Morci (4-8 éveseknek) General Press Kiadó
Dezső Andrea: Mamuska (6-10 éveseknek) Csimota Kiadó
Jenni Overend: Szia Baba! (2-5 éveseknek) Kétezeregy Kiadó
Bátky András: Mirka, avagy hogyan kell szeretni (4-10 éveseknek) General Press Kiadó
Florence Jenner-Metz: Neked írok, Apu! (5-10 éveseknek) Csimota Kiadó
Barbara Walsh: Sammy az égen (4-8 éveseknek) Pongrác Kiadó
Alex Cousseau-Charles Dutertre: A király, akinek nem volt semmije (4-8 éveseknek) Vivandra Könyvek
Stéphane Audeguy: ALMA – Végre itt vagy! (6-99 éveseknek) Vivandra Könyvek
Charles Dutertre, Vincent Cuvellier: Amikor életemben először megszülettem (3-10 éveseknek) Vivandra Könyvek
Pernilla Stalfelt: Szeretlek könyv (5-12 éveseknek) Vivandra Könyvek
Marie-Claude Monchaux: A sehányéves kislány (2-6 éveseknek) Móra Könyvkiadó

Ajánlhatók a Magyar Gyermekkönyvkiadók Egyesülése által javasolt igényes és megbízható gyermekkönyvkiadók, mint pl. a Cerkabella, Pagony vagy a Naphegy kiadványai.

Boldizsár Ildikó könyvei:
Mesekalauz útonlevőknek – évfordulók meséi
Mesék anyákról, Mesék apákról (2008.)
Mesék nőkről-férfiaknak, Mesék férfiakról-nőknek (2007.)
Mesék életről, halálról és újjászületésről (2009.)
Mesék boldog öregkorról (2014.)